Publicaties

publicaties


Basisboek CKV h/v 2018

zie ook: deze site

Cultuur beweegt, de betekenis van cultuur in een veranderende samenleving juni 2013

Visie van de Minister, ook op de rol van cultuuronderwijs en CKV.

Cultuureducatie: leren, creëren, inspireren! 2012. Onderwijsraad & Raad voor Cultuur

Pleidooi om cultuureducatie beter in te bedden in het basisonderwijs. De aanbevelingen zijn zker relevant voor het vo.

Cultuur in de spiegel

Cultuur in de spiegel: naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. Enschede: SLO. Uitgangspunt: zelfreflectie en cultuuronderwijs.

Fonds voor cultuurparticipatie

Over het ontwikkelen of uitvoeren van activiteiten op het gebied van cultuureducatie binnen het vmbo.

Damen, M.L. (2010). Cultuurdeelname en CKV

Studies naar effecten van kunsteducatie (met name CKV1) op de cultuurdeelname van leerlingen tijdens en na het voortgezet onderwijs. ICS dissertation. Utrecht: Universiteit, Faculteit Sociale Wetenschappen.

Dieleman, C. (2010). Het Nieuwe theaterleren. 

Een veldonderzoek naar de rol van theater binnen Culturele en Kunstzinnige Vorming op havo en vwo. Dissertatie. Amsterdam: Vossiuspers UVA.

Brein, kunst en educatie 

Sectorakkoord vo 2014-17

Regeling Prestatiebox

Elke school krijgt uit deze regeling jaarlijks veel geld om de prestaties van de school te verhogen. Ook voor kunst en cultuur.

Culturele vorming in het voortgezet onderwijs, slo

 


Jan Mulder  2019    jonomul@me.com