CKV vmbo moderniseert

CKV in het vmbo heeft nieuwe eindtermen. Deze gelden vanaf 1 augustus 2018. 

Aan het begin van deze eeuw is ook op het vmbo CKV als examenvak ingevoerd. Dankzij de inspanningen van duizenden docenten is CKV op het vmbo op de meeste scholen een succes te noemen.  Inmiddels hebben meer dan een miljoen (!!!) leerlingen de verplichte vier culturele activiteiten ervaren en ook een kunstdossier gemaakt.

CKV in het vmbo kent vele succesverhalen, al gaat het niet overal goed. Er zijn scholen wat het vak nauwelijks (meer) van de grond komt of waar het zelfs door bezuiniginen bijna is verdwenen. Maar dat zijn eerder de uitzonderingen.

Het was,  is en blijft in de toekomst heel belangrijk dat iedere vmbo leerling zo goed mogelijk cultureel en kunstzinnig wordt gevormd. Dit belang wordt - gelukkig ook in de politiek - door iedereen wel ingezien.

Het is nu tijd om ook in het vmbo CKV te moderniseren. Zo sluit je aan bij de nieuwe eindtermen.  UIt de toelichting op de eintertmen van de SLO:

Kunstvakken 1 wordt kunstvakken inclusief CKV

Met ingang van het schooljaar 2018-2019 treedt het nieuwe examenprogramma voor kunstvakken inclusief CKV in werking. Dit programma vervangt het huidige programma voor kunstvakken 1 in het vmbo. Het vak is verplicht voor alle leerlingen in het vmbo en wordt afgesloten met een schoolexamen.

De essentie van het vak is dat leerlingen culturele activiteiten meemaken – ervaren – en eigen werk produceren en presenteren. Reflectie op culturele en kunstzinnige activiteiten vindt plaats in een vormvrij kunstdossier. Aanleiding voor deze aanpassing is het verzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om het examenprogramma voor kunstvakken 1 voor vmbo inhoudelijk te verduidelijken.

 

De CKV-vmbo studiedag van de Vrije Universiteit  

staat helemaal in het teken van deze vernieuwingen en de nieuwe regels.  Vanaf het schooljaar 2018-19 gelden de nieuwe eindtermen en worden scholen uitgedaagd CKV te moderniseren. De officiële naam van CKV is nu Kunstvakken inclusief CKV.

Op deze studiedag komen alle onderdelen aan de orde. De positie en het examenstatus van het vak zijn door de nieuwe eindtermen een stuk duidelijker. Ook is er veel aandacht voor het uitwisselen van inspirerende praktijkervaringen.

Na de zomervakantie

11 september 2018 Amsterdam

6 november, 2018, Amsterdam

Meer informatie en inschrijven: CKV vmbo vanaf 2018-19Gebruik je alle legoblokjes? Onderaan per onderdeel wat mogelijkheden.


De oude vmbo eindtermen staan onderaan deze pagina. Ze zijn op zich ook altijd wel duidelijk geweest.  Deze eindtermen zijn vervangen door nieuwe eindtermen.  Helemaal nieuw is de praktische opdracht, het produceren en presenteren van eigen werk naar aanleiding van een culturele activiteit .  De nieuwe eindtermen van CKV-VMBO vanaf 1 augustus 2018

Schermafbeelding 2018-01-17 om 16.10.27

 


De eindtermen van CKV-VMBO tot en met 2017-18

Culturele activiteiten De kandidaat

 

1  heeft actief deelgenomen aan tenminste vier verschillende culturele activiteiten.


De culturele activiteiten zijn zo verdeeld naar de verschillende

kunstdisciplines in dans, drama, beeldende vormgeving en muziek, dat een

brede spreiding is gegarandeerd. 


Daarbij moet gedacht worden aan:

 het bezoeken van tentoonstellingen en/of collecties voor beeldende kunst en/of vormgeving (waaronder ook film-, foto, video en multimedia kunst);

 het bezoeken van concerten, dans-, theater  en filmvoorstellingen, of repetities, enz.

 het bezoeken van interdisciplinaire kunstvormen, zoals festivals, muziektheater;

 het deelnemen aan excursies (architectuurwandelingen, beeldenroutes en dergelijke) en het bezoeken van ateliers, werkplaatsen, archieven, monumenten, historische stadskernen, enz .

 het zelf participeren in culturele activiteiten, zoals musicals, theatervoorstellingen, enz.

 

2 kan eigen keuzes maken uit het culturele aanbod

 

3 Reflectie en kunstdossier 

De kandidaat

1 heeft een kunstdossier samengesteld

 

2 doet in dat kunstdossier verslag van de culturele activiteiten, en de voorbereidingen door middel van woord, beeld, beweging en/of geluid en eventueel met gebruik van ICT

 

3 kan door middel van het kunstdossier zijn interpretaties en waarderingen van culturele activiteiten toelichten.

 

4 kan aan de hand van zijn kunstdossier reflecteren op zijn ervaringen. Dat kan in de vorm van een gesprek, een schriftelijk verslag, een eigen werkstuk of presentatie (bijvoorbeeld: een fotoreportage, een website, een aantal schetsen)


Hoe gaat het op jouw school? 

Met de checklist hieronder krijg je zicht op de sterke en zwakke punten. Of download de checklist pdf. Dat werkt wat handiger en er staan meer punten op.


Vul goed/redelijk/slecht in  achter elk punt. Dan zie je waar je aan zou kunnen werken.

I Organisatie 

a) aantal uren

b) rooster

c) mogelijkheden om buiten de school activiteiten te ondernemen

d) overleg mogelijkheden


II Het kunstdossier

a) 4 CA’s, verspreid over meerdere kunstdisciplines

b) CZP 1 en 2

c) Eigen werk als verdieping van een CA


III De lessen 


a) methode (indien van toepassing)

b) 'lesvulling'

c) productie en presentatie van eigen werk


IV Culturele activiteiten 

a) genoeg activiteiten (minimaal 4)

b) spreiding over meerdere (kunst)disciplines 

c) interessante activiteiten 

d) makkelijk te organiseren

e) kosten van de activiteiten

f) ook buitenschoolse activiteiten  

V Geld voor de culturele activiteiten


VI Het examen

VII Samenwerking met collega's


VIII Relatie CKV en de kunstvakken 


IX Samenhang en leerlijnen 


X Verjonging en moderniseren van het vak

X1 Contact en uitwisseling met CKV collega’s van andere scholen  jonomul@me.com