Nascholing en nieuws

Filmeducatie

Er is nu extra geld vrijgekomen om filmeducatie beter in te bedden in het Nederlandse onderwijs. De afdeling educatie van het Eye filmmuseum speelt hierbij een centrale rol. Het Netwerk Filmeducatie investeert: 

1. Het in kaart brengen van het aanbod 2. Het opstellen van heldere definities en een praktische korte leerlijn 3. Deskundigheidsbevordering van docenten (in opleiding) 4. Gezamenlijke programmering/betere ontsluiting educatietitels voor onderwijs 5. Betere (korte) digitale lessen bij films.

Het Eye Filmmuseum werkt samen met de Vrije Universiteit op het gebied van  filmeducatie.


Curriculum.nu en kunst & cultuur

De huidige kerndoelen en eindtermen worden in de jaren 20 herzien. Het ontwikkelteam kunst & cultuur is bezig met bouwstenen voor het vernieuwen van het curriculum. Na de zomer van 2019 worden de opbrengsten overhandigd aan de Minister van OCW en de Tweede Kamer.   Curriculum.nu


Studiedagen CKV 2019 

CKV h/v, de nieuwe praktijk   

A good practice day

De dagelijkse praktijk van CKV h/v staat centraal. 

De praktijk van dit nieuwe CKV staat centraal op deze studiedag. Wat doet men in de CKV les? En hoe? Hoe organiseert men bijvoorbeeld de DISCAPs en het CZP? Hoe geef je handen en voeten aan 'de onderzoekende houding' en aan de onderzoeksopdracht? Waar loop je in de praktijk tegenaan?

Ook is er ruim aandacht voor CKV h/v en curriculum.nu.

4 juni 2019 Amsterdam,  10.00—15.30 Bijna  Bijna vol

7 november 2019 Amsterdam,  10.00—15.30  Nieuw

'erg positief’    ‘praktisch’   ‘duidelijk’   'volgend jaar weer’   'graag een TKD2'    ‘eye-opener’

 Meer informatie en inschrijven: CKV h/v de nieuwe praktijk

Cursusboek het nieuwe CKV (2018-19) h/v

Cursusboek CKV onderzoek (2018-19) h/v

CKV Film

20 juni 2019 Amsterdam

Op 20 juni 2019 organiseert de VU - In samenwerking met het Eye filmmuseum - de eerste studiedag voor film en tv in de CKV les. 

Filmeducatie zit nu in de lift! Het Netwerk filmeducatie is dit jaar door OCW in het leven geroepen. 

Waar het om gaat is om leerlingen stimuleren om nieuwsgierig, gericht en onderzoekend naar een speelfilm of (een aflevering van) een tv-serie te kijken. 

Aan de orde komt:

- Didactiek voor film in de CKV les, inclusief handleiding

- Lesmateriaal en voorbeelden van onder andere collega’s en het Eye Filmuseum  

- Allerlei mogelijkheden voor leerlingen om actief en onderzoekend met film bezig te zijn 

- Veel suggesties voor mini-onderzoek en verdiepende onderzoeksopdrachten

- Inspirerende voorbeeldlessen verzorgd door de Educatieve afdeling van het Eye Filmmuseum

- Informatie over een bevoegdheid voor filmdocenten

- De 4 stappen voor filmkunst

 Meer informatie en inschrijven: Film


CKV vmbo moderniseert

Nieuwe eindtermen CKV in het vmbo   

Dit schooljaar gelden de nieuwe eindtermen voor het examenvak CKV in het VMBO voor alle VMBO scholen. Alle VMBO scholen worden uitgedaagd het  vernieuwde vak CKV nieuw leven in te blazen. De positie, de inhoud en de examenstatus van het vak zijn nu een stuk duidelijker.  

Op deze studiedag komen alle aanpassingen en de modernisering van het vak  aan de orde. Wat kunnen 21st century skills voor CKV in het VMBO betekenen? Wat heeft CKV met curriculum.nu te maken? Hoe zit het met de verplichte productie en presentatie van eigen werk van de leerling?  Ook is er veel aandacht voor het uitwisselen van inspirerende praktijkervaringen.

fijne interactieve activerende cursus! top’    veel bruikbare info     'lekker praktisch!’  ‘duidelijk wat de nieuwe regels en punten zijn’

6 juni 2019 Amsterdam    10.00—15.30  

31 oktober 2019 Amsterdam,  10.00—15.30 Nieuw

Meer informatie/inschrijven:         CKV vmbo moderniseert CKV Bouwkunst

29 oktober 2019

pdf met studiedagbeschrijving 

In aansluiting op de studiedag Het nieuwe CKV in de praktijk organiseert de VU op 29 oktober 2019 de studiedag voor bouwkunst (architectuur) in de CKV les. 

Leerlingen stimuleren om nieuwsgierig, gericht en onderzoekend naar gebouwen  te kijken staat centraal deze dag. 

INHOUD

Aan de orde komen: 

- Didactiek voor architectuur/bouwkunst in de CKV les

- Allerlei mogelijkheden voor om leerlingen om actief en onderzoekend met architectuur bezig te zijn

- Vele suggesties voor mini-onderzoek

- Lesmateriaal en voorbeelden 

De 4 stappen voor CKV voor bouwkunst

VERKENNING 
   CZP1 voor architectuur 
   Oriëntatie op bouwkunst 
   Gebouwen in mijn omgeving 
   De functies van gebouwen 
   Oriëntatie op specifieke gebouwen

VERBREDING 
   Gebouwen bekijken  
   Gebouwen beschrijven  
   Gebouwen analyseren 

VERDIEPING 
   Bouwstijlen  
   Architecten  
   Functies  
   Beschouwen  
   Onderzoek

VERBINDING 
   CZP2 voor architectuur 
   Nieuwsgierigheid 
   Analyse 
   Interpretatie 
   Eigen bouwzuil

Basiscursus cultuurbeleid

Deze cursus wordt in het schooljaar 2019-20  in-company aangeboden.

 Voor alle informatie over in-company mogelijkheden kan je contact opnemen met de cursusleider, Jan Mulder.  jonomul@me.com

Cursusboek:  Cultuureducatie beleid en coördinatie

CKV junior

Deze cursus voor CKV in de onderbouw  wordt in het schooljaar 2019-2020 in-company aangeboden.

 Voor alle informatie over in-company mogelijkheden kan je contact opnemen met de cursusleider, Jan Mulder.  jonomul@me.com

Cursusboek CKV junior (2016-17) onderbouw,  vmbo en havo/vwo

CKV Engels - TTO

Een studiedag voor de  collega'die CKV in het Engels geven.

Deze studiedag is voor docenten die het nieuwe examenvak CKV geven in het Engels, in dbovenbouw van havo en vwo. 

In de loop van 2019 wordt deze dag bij voldoende belangstelling opnieuw georganiseerd.  Meer informatie:  CKV Engels - TTO

Cursusboek CKV in het Engels (2017-18) h/v


 Praktijkboeken CKV 

De losse praktijkboeken met invulbladen voor CKV havo-vwo worden veel gebruikt.

In de afgelopen maanden is het pdf van het  praktijkboek onderzoek meer dan 2000 keer gedownload.  Het praktijkboek CZP bijna 2500 keer. Ook voor Film, Beeldend en Bouwkunst is er veel belangstelling.

Selectie (pdf) uit een PB bekijken? 

 Onderzoek 

 Film 

 CZP  

 Beeldend  

 Bouwkunst 

Van elke titel mag je kosteloos (met bronvermelding) 10 paginas kopieren voor gebruik in de klas.

Present-exemplaar aanvragen of bestellen? 

 Onderzoek  CZP  Film  Beeldend  Bouwkunst

 

CKV nieuws 2019
Jan Mulder  2019    jonomul@me.com